Diagonala članov OOCT: iz Murske Sobote do Portoroža!